sobota 6. mája 2017

Delfín

Delfín je nádherné a múdre stvorenie.

Má nádherné krivky a ladný pohyb.
Podľa indiánskej mytológie je liečivou medicínou.

Spojovacím článkom pre deti Zeme a Veľkým Duchom.

Hovorí nám o prírode a jej rytmoch.

O tom, aby sme sa do nej ponorili a splynuli s ňou v jednom dychu.
V jednom dychu aj Duchu.

Pretože všetko je navzájom prepojené.
My.
Aj celý vesmír.

Delfín, to je medicína dychu a rytmu dýchania.
Dýchania jednotlivca a dýchania oceánu.
Dýchania vesmíru.

Nadýchnuť a ponoriť sa.
Splynúť s vlnou.
Vynoriť sa  a vydýchnuť.

Jeden rytmus, jeden tón.

Ten chytiť a splynúť s ním.
Rytmus a tón Zeme.

Tón je zvuk.
Zvuk komunikácie.
Komunikácie medzi ľuďmi.
Medzi všetkým.

Uvedomenie si toho, že my všetci sme jedným celkom.

To je posolstvo delfína.

Pokojnú noc
Ana

Obrázok: Google

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára