nedeľa 28. augusta 2016

Čarovné slová

Prečo nedokážeme povedať ľuďom, na ktorých nám záleží to, čo k nim cítime?
Prečo je nám zaťažko povedať, že dávajú nášmu životu zmysel a čo pre nás znamenajú?
Chrám je v Tebe. Ty sám sebe si kňazom.“
Chalíl Džibrán


Myslím si, že problém je v nás. Máme málo radi sami seba a bojíme sa predstavy, čo si o nás ostatní pomyslia, keď povieme čo cítime, keď im otvoríme svoju dušu, srdce a dovolíme nazrieť do myšlienok. Ak by sme mali naozaj radi sami seba, nebáli by sme sa vyslovovať láskavé slová iným aj sebe.
Každý človek, ktorý vstúpi do nášho života nás ovplyvňuje. Poskytne nám aj pohľad do vlastného vnútra. Ak chceme, môžeme v ňom uvidieť seba. Svoje prednosti, nedostatky aj problémy. Ak prijmeme seba, prijmeme aj iných. Takých, akí sú.
Hovorme iným, že nám na nich záleží, hovorme to aj sami sebe. Sami sebe veľmi často, najčastejšie ako sa len dá. Napríklad pred zrkadlom. Sami rozhodujeme o tom, čo o sebe vyslovíme. Zaslúžime si slová lásky, podpory aj uznanie a ocenenie z vlastných úst.
Mnohé vzťahy sa rozpadajú, pretože neboli vyslovené slová a vykonané skutky. Nesieme za to zodpovednosť.
Milujem Ťa/ Mám Ťa rád/a
Stačí to povedať, sebe alebo druhému a potom vykonať. Bozkom a dotykom. Dlane máme na to, aby sme nimi tvorili. V tomto prípade Lásku.
Ďakujem
Ďakujme všade, každému a za všetko. Toto silné slovo povedzme aj sebe. Sami seba tým motivujeme a stávame sa tvorcami svojej reality a spokojnosti. Šťastie je stav mysli a tela. Tento krásny pocit si môžeme darovať postojom k sebe. Inde ho nenájdeme, iba v sebe.
Prosím
Prosme a dostaneme. Toto zázračné slovíčko otvára mnohé dvere a srdcia. Ak poprosíme s vierou, väčšinou dostaneme to, o čo sme žiadali. Od ľudí i od života. Ak sme boli odmietnutí, nič sa nestalo. Možno to pre nás v tej chvíli nebolo vhodné. I za to, je dobré poďakovať.
Odpusť, Prepáč, Ospravedlňujem sa
To sú slová lásky a úcty, nielen k druhým aj k sebe. Prinášajú obojstrannú úľavu tomu, kto ublížil i tomu, komu bolo ublížené.
Hovorme vždy to, čo si myslíme. Naše telo a myseľ je jeden organizmus. Keď hovoríme niečo iné, než si myslíme, a robíme niečo iné, než hovoríme, telo i duša trpí. Má to dopad na zdravie, pocity a naše myslenie.
Dokážem to! Dokážeš to!
Mocné slová, ktoré sú základom úspechu. Slová podpory, vnútorného presvedčenia a viery. Viery v svoje schopnosti a viery v život.
Ak sa o nič nepokúsime, ani nič nedosiahneme. Na to, aby sme dosiahli to, čo chceme, je potrebná viera. Nevadí, že mnoho krát padneme a vstaneme. Poučíme sa, spoznáme chybu a opäť s vierou si povieme: Dokážem to!
Rovnako je dôležité hovoriť tieto slová aj našim blízkym. Podpora, hlavne verbálna, pomáha zväčšovať vieru v svoje schopnosti a dôveru v život aj iným. Sú to slová prejavu náklonnosti a lásky, ktoré hovoria o tom, že nám na niekom záleží a že ho máme radi.

Ana Kreb

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára